Skip to main content

Seniorzy

Dla osób starszych, ale także dla krewnych, korzyści z mojej pracy polegają na tym, że jest zawsze zaufana osoba, która osobiście zajmuje się wszystkimi aspektami życia codziennego. W ten sposób asystenka seniora umożliwia wielu starszym ludziom dalszy pobyt we własnym domu bez konieczności przeprowadzki do domu starców. Takie wsparcie oznacza lepszą jakość życia seniorów.