Skip to main content

Warunki jakie muszą być spełnione żeby otrzymać dopłatę

Minumum 2 stopień pielęgnacyjny (2 Pflegegrad) ze stwierdzonymi ogrniczeniami w życiu codziennym przez ubezpiecznie pielęgnacyjne.

Przyznany stopień pielęgnacyjny istnieje już od minimum 6 miesięcy

Opiekun, który stale opiekuje sie seniorem, nie może czasowo spełniać tej funkcji (praca,wyjazd,rodzina). Wykwalifikowana osoba, wskazana przez stałego opiekuna, obejmuje tą opiekę przez maksymalnie 8 godzin dziennie.

Kwota przyznawana przez ubezpiecznnie pielęgnacyjne wynosi 1618,00 Euro rocznie. Dodatkowo od 2015 r. 50% zasiłku z tytułu opieki krótkoterminowej czyli 800,00 Euro może być przyznane na opiekę prewencyjną ,pod warunkiem że w bieżącym roku kalendarzowym nie skorzystano z tej opieki.W tym przypadku kwota na opiekę profilaktyczną wzrasta do sumy 2418,00 Euro rocznie. Niewykorzystane srodki finansowe przepadają z końcem roku.

Krótkie wyjaśnienie co to jest opieka krótkoterminowa( Kurzzeitpflege):

Z wyżej wymienionej opieki mogą korzystać osoby, które po pobycie w szpitalu potrzebują dodatkowego wsparcia. Szczegółów na ten temat udziela kasa chorych.